Updates from May, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • snezanacongradin 23:48 on 04/05/2011 Permalink | Reply
  Tags: , ,   

  i, shta sad 

  Advertisements
   
 • snezanacongradin 23:42 on 04/05/2011 Permalink | Reply
  Tags: , ,   

  nagrada 

   
 • rave 17:48 on 04/05/2011 Permalink | Reply
  Tags: , , , , ,   

  Koja je najnesrećnija evropska zemlja? 

  Bugarska,

  Zapad joj je Srbija!


  EP dao zeleno svjetlo Bugarskoj i Rumuniji za šengensku zonu

  EP dao zeleno svjetlo Bugarskoj i Rumuniji za šengensku zonu

  03. maj 2011.

  Autor/ka: e-Balkan

  euU Evropskom parlamentu je dato “zeleno svjetlo” za ulazak Bugarske i Rumunije u “šengensku zonu” bez granica unutar Evropske unije, a konačnu odluku i datum ulaska će krajem godine dati Savjet ministara EU.

  Odbor EP za građanske slobode je zaključio da su ove dve članice evropske dvadesetsedmorice ispunile sve nužne uslove za uključivanje u prostor bez granične i carinske kontrole EU.

  Evropski parlament, medjutim, mora biti izvještavan o “sprovođenju dodatnih mjera na području Bugarska-Turska-Grčka u vezi s mogućim prilivom imigranata”, saopštio je Odbor EP za građanske slobode. EP bi trebalo da u junu u plenumu potvrdi zaključak tog svog odbora, tako da Savjet ministara EU usvoji konačnu odluku o uključivanju Bugarske i Rumunije u “šengensku zonu”. Ključni uslov za to je da te zemlje zajamče bezbjednost spoljnih granica EU.

  via 35mm – e-Balkan: Mjesto slobodnog duha – EP dao zeleno svjetlo Bugarskoj i Rumuniji za šengensku zonu.

   
 • milos.ciric 16:11 on 04/05/2011 Permalink | Reply
  Tags:   

  zokster žuri na dodelu nagrade 

   
 • rave 12:41 on 04/05/2011 Permalink | Reply
  Tags: , , , , , , ,   

  Svi putevi vode u Sarajevo 

  NEZAPAMĆENA OFANZIVA AMERIČKE DIPLOMATIJE (Ženeva, 13. avgusta 1992):
  Komisija UN za prava čoveka sastaje se danas pre podne u Palati nacija u Ženevi u neobičnim okolnostima hitnog okupljanja. Ona će razmotriti “neke izveštaje” o gaženju ljudskih prava u pojedinim logorima za zarobljenike i internirana civilna lica u Bosni i Hercegovini, ali će formulisati i zadatke za “permanentno” ispitivanje humanitarne situacije u bivšoj Jugoslaviji.

  Neobičan je sam način sazivanja ovog foruma. Američka administracija je munjevitom akcijom izdejstvovala da se Komisija hitno sastane danas i sutra. U čitavoj svojoj istoriji ovaj forum nije imao takvo vanredno zasedanje, niti je sazivan po hitnom postupku. U nezapamćenoj ofanzivi američke diplomatije u Palati nacija, Vašington će danas zatražiti od ove komisije da čitav svoj instrumentarijum smesta pokrenje u traganje za kršenjima ljudskih prava ne samo u ratu zahvaćenom području Bosne i Hercegovine nego i na “čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije”. Sinoć, na konferenciji za štampu u palati nacija, američki ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi Moris Abram i pomoćnik američkog državnog sekretara Džon Bolton saopštili su da će oni biti predlagači rezolucije na zasedanju Komisije. Njome će se tražiti da se odmah naimenuje specijalni izvestilac. Njemu će biti naloženo, prema američkom zahtevu, da najhitnije krene u preispitivanje pritužbi, pre svega, u Bosni i Hercegovini. Delovaće uz pomoć svih institucija i glomaznog mehanizma u domenu zaštite ljudskih prava, uključujući i nezaobilaznu saradnju s KEBS-om i njegovim komisijama i ekspertima. (More …)

   
 • rave 12:13 on 04/05/2011 Permalink | Reply
  Tags: Helsinki, , ,   

  Wanted 

  RATNI ZLOČINI U BOSNI

  (Njujork, 13. avgusta 1992):
  Međunarodna humanitarna organizacija “Helsinki voč” sinoć je u Njujorku na konferenciji za štampu lansirala opširnu studiju pod naslovom “Ratni zločini u Bosni i Hercegovini”. U njoj se na preko 150 stranica teksta iznose dokazi o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji ove bivše jugoslovenske republike u tekućem građanskom ratu, pri čemu se, uz pominjanje krivice sve tri zaraćene strane – Muslimana, Hrvata i Srba, ipak najveća krivica baca na srpsku stranu. Nebrajaju se poimenično ličnosti koje su, prema mišljenju sastavljača ovog dokumenta, najviše krive za ratne zločine.

  Rat koji se vodi punom snagom od početka aprila ove godine u Bosni i Hercegovini – tvrdi se u uvodnom delu dokumenta – obeležava ekstremnu povredu međunarodnog humanitarnog prava, a narušavanje ratnog prava čini se sa neverovatnom brutalnošću. To najviše pogađa civilno stanovništvo, uz brojne dokaze o ubistvima, pljačkama, proterivanjima iz domova u vidu “etničkog čišćenja”, koje, kako tvrdi “Voč”, čine uglavnom Srbi i to “direktno protiv Muslimana i Hrvata”.

  Sve ove zločine protiv ratnog prava “Helsinki voč”, koji je do podataka došao na osnovu istrage koju su u toku proteklih meseci vodile u Bosni i Hercegovini dve njegove ekipe, svrstava i pod “politku genocida”, kažnjivu na osnovu “Konvencije o prečavanju genocida” iz 1951. godine i Ženevske konvencije o ratnom pravu.

  Pozivajući se na te međunarodne dokumente, koje je ratifikovala ogromna većina članstva Ujedinjenih nacija, “Helsinki voč” poziva Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija “da odmah interveniše u Bosni i spreči dalji genocid”. Takođe se poziva savet da zbog “teškog narušavanja Ženevske konvencije” uspostavi međunarodni sud na najvišem nivou radi istrage, dokazivanja, podizanja optužbe i kažnjavanja onih ličnosti na svim zaraćenim stranama koje su odgovorne za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije.

  “Helsinki voč” veruje da postoji dovoljna evidencija da bi se istraga usmerila na sledeće ličnosti radi utvrđivanja da li su počinile zločine iz ovog izveštaja:

  Blagoje Adžić, general JNA i bivši vojni ministar Jugosalvije, Dragoslav Bokan, lider srpskih poluvojnih jedinica, Mirko Jović, lider srpskih poluvojnih jedinica, Radovan karadžić, predsednik Srpske demokratske partije BiH, Slobodan Milošević, predsednik Republike Srbije, Ratko Mladić, general JNA, bivši komandant snaga JNA u Kninu i Banjaluci, sadašnji komandant srpskih trupa u BiH, Željko Ražnjatović, zvani Arkan, lider srpskih poluvojnih jedinica (tražen takođe od Interpola zbog zločina počinjenih u Zapadnoj Evropi) i Vojislav Šešelj, lider srpskih poluvojnih jedinica, predsednik Srpskog četničkog pokreta i Srpske radikalne partije.

  “Helsinki voč” takođe “veruje da ubistvo najmanje 23 Srbina od strane hrvatskih snaga u Gospiću prošle godine treba da bude istraženo pred međunarodnim sudom i krivci budu kažnjeni. Odgovorne ne citira po imenu, jer dosad nije uspeo da obezbedi dovoljnu evidenciju u smislu identifikacije odgovornih”.

  “Helsinki voč” je ovaj dokumenat, štampan u vidu knjige, uputio na adrese generalnog sekretara UN dr Butrosa Galija i predsednika SAD Džordža Buša.

  Istraga je negde zastala: Dragoslav Bokan, free as a bird    Maj 2011.

  http://www.e-novine.com/feljton/47145-Svi-putevi-vode-Sarajevo.html

   
 • admin 00:06 on 04/05/2011 Permalink | Reply
  Tags:   

  wc u karadjordjevu 

  image

   
 • admin 00:04 on 04/05/2011 Permalink | Reply
  Tags: love   

  kad se dvoje vole 

  image

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
%d bloggers like this: