General akademik SANU Prof. dr Gavro Perazić: “Mora biti da takav dokument negde postoji”

View on Dubrovnik (Croatia).

Image via Wikipedia

Ludilo bez granica

Bio sam svedok kad je general akademik SANU Prof. dr Gavro Perazić u vreme napada JNA na Dubrovnik,  molio jednog istoričara amatera, koji se inače proslavio, kroz Politikine “Odjeke i reagovanja”,  otkrićem da Baranja nikad nije bila u sastavu Hrvatske, da ako može, iskopa bilo kakav dokument da je Dubrovnik, bilo kad kroz istoriju, bio srpski.

“Mora biti da takav dokument negde postoji”

Ovako je govorio General akademik SANU Prof. dr Gavro Perazić

http://www.e-novine.com/feljton/49733-boj-ustani-Srbine-moj.html

Advertisements