e-Doc Nomenklatura Srbije – Koliko se vidi golim okom

Standard

 Nomenklatura Srbije – Koliko se vidi golim okom pdf.

Današnju srpsku elitu, koja deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i
načinom delovanja, nazvati – vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u
senci”, govorimo zato što ona očigledno nije u institucijama. Ovaj zaključak proizilazi iz činjenice
da je određenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da
društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti.

http://paralaks.edu.rs

ah, ljubav!

Standard

“Spaja nas ljubav prema zemlji i neka niko ne traži od nas da tu ljubav krijemo samo zato što on ne ume ništa drugo nego da mrzi. Spaja nas i ljubav prema Srbima na Kosovu, ali i prema njihovom zajedničkom životu sa Albancima”, rekao je Jovanović.

PISMO SAVREMENIKA MAMI I TATI

Standard

• PISMO SAVREMENIKA MAMI I TATI
Knjige u kojima sam se bavio temama pojavnih oblika i posledica globalnog monetarizma u funkciji tendencije uspostavljanja moćne globalne i niza lokalnih aristokratija prodate su u tiražima na kojima ne bih pozavideo nikome i kojih bi postideo svaki iole ambiciozan pisac. Ono što sam želeo da ukažem jeste da je nekoliko segmenata društvene organizacije, pod prikrivenim pritiskom novih finansijskih odnosa, presudno uticalo na slamanje građana i kao individua i kao društvenih bića, a pre svih: marginalizacija rada, dekadencija obrazovanja i banalizacija informisanja. Protesti širom sveta protiv nehumanih društvenih odnosa uspostavljenih na osnovama dominacije finansijskog establišmenta, neposredno uzrokovanih potrebama globalnog monetarizma, pružili su mi satisfakciju da je, makar i marginalno, promišljanje koje sam iznosio o svetu u kome živimo ipak deo opštije spoznaje. Iz zahvalnosti prema izdavaču i poštovanja prema onima koji su odvojili novac i vreme da se upoznaju sa alternativnim razmišljanjem nekoga o kome nikada nisu čuli, koristim priliku da zloupotrebim promenu u prohodnosti nekih ideja za ekspliciranje stavova koje sam obrađivao kao autor. Izvinjavam na nedostatku energije da se ovim temama posvetim na akademski način.

 

Dragi mama i tata, Continue reading