Pop kultura SFRJ u Muzeju 25. maj

Standard

Izložba Poslednja mladost u Jugoslaviji bavi se produkcijom omladinske alternativne pop kulture u SFRJ krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina 20. Mladi autori, ohrabreni slobodama koje je osvojio pank pokret, uvode nove forme izražavanja i delovanja u kulturu. Novu nezavisnu muzičku scenu prate fanzini, omladinska štampa, ali i oficijelni mediji, poput Radio televizije Beograd.

Oko muzičke scene se organizuje društveni život kao spoj koncerata, žurki, spontanih umetničkih akcija, tribina… Uradi Sam princip gotovo da briše razlike između publike i izvođača – kroz improvizaciju i eksperiment nastaje bogata produkcija flajera, postera, audio kaseta, stripova, slika, fanzina i časopisa. Ta kultura je kasnije nazvana “novotalasnom”. Fokus izložbe je na vremenu pre nego što su amblematske muzičke grupe potpisale ugovore sa velikim izdavačkim kućama i postale deo mejnstrima.


Continue reading