tweet

Standard

@Koalicija2012 Koalicija
A šta @gordanacom misli o koalicijama?

gordana comic
@gordanacom gordana comic
@Koalicija2012 postoje strateške, programske (tematske), ideološke i neophodne
24 Dec via web