Tri udate žene iz Petrovgrada pobegle sa mladićima

Standard

Banatska pošta 69, 10.7.1937, 3.
Jedna nova i neobična pojava

U Petrovgradu pojavila se zaraza da gospođe napuštaju muževe i beže sa mladićima. Poznato je da u Banatu postoji običaj da devojke uskaču za mladiće. Dok ovaj običaj sve više iščezava i dok su slučajevi “uskakanja” devojaka sve ređi, sada se širi jedna prava epidemija da udate žene uskaču za mladiće, tako da je ovo postalo već gotovo običaj.

Ne treba se čuditi da se je običaj počeo širiti baš u Petrovgradu. Petrovgrad je grad senzacija i Petrovgrađani rado prihvataju sve “lepe” običaje.


Continue reading

Nikola Kolja Čajkanović, prevodilac, član srpske delegacije u američkoj vazduhoplovnoj bazi Rajt-Peterson kod Dejtona (Ohajo).

Standard

Rekli ste da kad se ide na sastanak svi su smrtno ozbiljni, a obično su veseliji kad se vraćaju.

  • Kad smo se vraćali za Beograd hitno su me pozvali u salon aviona – da pričam viceve.

Nestašne viceve?

  • Uvek nestašne. Jednom sam se zeznuo i ispričao vic, dobar ali nije nestašan. Oni me gledaju belo. Šta je Kolji, pitaju se.

Da li je Milošević umeo da ispriča vic?

  • Jeste, i on je ispričao dva, tri vica, ali nijedan bezobrazan.