Borislav Pekić (1930-1992) – Zdrava bolest

Standard

Zdrava bolest

– Odakle si došao?

 • Niotkud. Ja sam odavde.
 • Kako to da te nikad nisam sreo?
 • Nisam izlazio.
 • Bio si bolestan?
 • Ne, bio sam zdrav.
 • Pa, zašto nisi izlazio?
 • Pa zato. Zato što sam bio zdrav.
 • A sada, zašto si sada izašao?
 • Razboleo sam se. Sad sam kao i svi drugi, niko me neće primetiti.
 • Šta bi se desilo da te primete?
 • Proglasili bi me za zdravog.
 • Je li ti rđavo?
 • Kako gde. U bolesnom svetu, svakako.
 • I šta bi sa tobom radili?
 • Lečili bi me dok se ne bih i ja razboleo.
 • Ali, ti si već bolestan, zar nisi?
 • Od svoje bolesti, da, samo oni hoće da bolujem od njihove …

Borislav Pekić (1930-1992) – javniservis.me.

Komentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.