šta je još zaboravio slina, a predsednik skupštine

Advertisements