Dr. Latinka Perović – Mantrák társadalma

Standard

Dr. Latinka Perović: Nem látok politikai változást, csak a hatalmon lévő személyek cserélődtek

VIRÁG Árpád

Ez az a térség, ahol szinte semmi sem történik, vagy ha történik is, nagyon nehezen, s csak ritkán jó irányba. Itt még véletlenül sem a gazdasági válság képezi a legnagyobb gondot, az csak múló jelenségnek számít az évtizedeken át tartó társadalmi, politikai és kulturális krízis mellett, mely egyszerűen nem engedi, hogy az ország, s annak polgárai előbbre jussanak. Az elit kétféle: nemkívánatos és szívesen látott rétegre oszlik, s a vezető szerep, természetszerűleg, nem a nemkívánatos rétegnek jut. Az értékrendszerben rejlő gondokkal küszködő társadalmak ilyenek, Szerbia pedig pontosan ilyen. A kiutat csak kevesen keresik. Ezekre az állapotokra hívta fel a figyelmet rendkívül korán, még a múlt század hatvanas éveinek végén Radomir Konstantinović filozófus, irodalmár A vidék filozófiája című művében, s a szerző halálának egyéves évfordulója kapcsán megtartott fórumon kiderült, hogy a mai állapotokra a megállapítások még jellemzőbbek, mint a múlt századbeliekre. Continue reading