Zagorka Golubović, kratka biografija

Standard

Zagorka Golubović je sa 14 godina postala skojevka. U 17. godini se udaje, u devetnaestoj postaje majka i završava prekinuto školovanje, sa 23 godine diplomira filozofiju, u 24 umire i potom se povampiruje, da bi do danas živela kao neuništivi komunistički vampir i marksistički zombi

Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s