Posted in Blog

Gradjanska uspavanka: U koga to veruje Žarko Korać “da se može prenuti”

tv_muppet_show_vucic


RSE: Postoji li u tom kontekstu rizik da evropski put Srbije postane talac problema Kosova?

Korać: On je već postao, to je sad samo početak. Mogu da ulijem i dozu optimizma i da kažem da je moguće da će se neko prenuti, da će ovo biti privremeno. Što se tiče Tomislava Nikolića, sumnjam da će biti privremeno jer je Srbija izabrala nacionalističkog predsednika sa retorikom devedesetih godina, Šešeljevog dobrovoljca iz ratova, četničkog vojvodu. Srbija će platiti cenu tog izbora.
Continue reading “Gradjanska uspavanka: U koga to veruje Žarko Korać “da se može prenuti””

Posted in Blog, Svedok zločina

Lakić Đorović: ZA GENERALSKE ČINOVE, UBIJENOG VOJNIKA PROGLASILI DEZERTEROM

Vojnika V(M)M ubili su njegovi komandiri i komandanti, 24.jula 1998. godine, na Kosovu, na golom visu u rejonu sela Zlokućane kod Komorana, opština Glogovac.“Poginuli-ubijeni“ je bio vojnik na redovnom odsluženju vojnog roka u 15. oklopnoj brigadi 52.Prištinskog korpusa (VP 9650/21 Priština, prištinski aerodrum, selo Slatina kod Prištine).U JNA je stupio 17.decembra 1997. godine.Završio je redovnu i praktičnu obuku i bio dobro obučen i iskusan vojnik.Svi koji su ga znali- tvrde da je bio dobar čovek i dobar vojnik.Uostalom u VJ, i to baš na Kosovo, u „smutnoe vremja“, došao je po sopstvenom zahtevu.

U to vreme, komandant 15. oklopne brigade (VP 9650/21 Priština) bio je pukovnik Mladen Ćirković, a načelnik štaba potpukovnik Mlađen Nišević. Kasnije je Ćirković avanzovao u general-potpukovnika i savetnika ministra odbrane Tadića, a Nišević u general-majora Vojske Srbije.
Continue reading “Lakić Đorović: ZA GENERALSKE ČINOVE, UBIJENOG VOJNIKA PROGLASILI DEZERTEROM”