Zoran Janić: La Piovra (Hobotnica) III: Dragoljub Mićunović, „otac srpske demokratije“

Standard

Mićunović i atentat na Đinđića

Postoji nešto zajedničko u biografijama članova “Hobotnice” koje obrađuje ova hronika, događaj koji baca jasno svetlo na njihovu ulogu u zbivanjima što su presudno uticali na život zemlje u periodu posle Miloševića. Naravno, reč je o atentatu na Zorana Đinđića i u tom svetlu bavićemo se, u okvirima ovog teksta, mestom i ulogom Dragoljuba Mićunovića u združenom frontu retrogradnih snaga što je, oformivši se nakon 5. oktobra pod vidom svojevrsnog “političkog kišobrana“, išao na eliminaciju premijera Đinđića po svaku cenu (pa i po cenu ubistva), a pažnju čitalaca gledaćemo da usredsredimo, pre svega, na ulogu samog Mićunovića u danima neposredno uoči atentata. Stoga, odmah na početku, pred čitaoca iznosimo neke sudski veoma važne, a opet nedovoljno poznate činjenice vezane za delovanje ovog “oca srpske demokratije” u tom odsudnom periodu.

U svom svedočenju pred Specijalnim sudom (18. maja 2005. godine), Goran Petrović, nekadašnji šef DB-a Srbije, izjaviće da je „zbog podrške Vojislava Koštunice, vojske i pojedinih medija, kao i tajne podrške pojedinih lidera DOS-a, pobuna Jedinice za specijalne operacije u novembru 2001. godine uspela i na kraju rezultirala ubistvom premijera Zorana Đinđića“. Svedočeći dalje, Petrović je rekao da mu je u vreme pobune tadašnji komandant Žandarmerije Goran Radosavljević pokazao pismo podrške Žandarmerije pobuni JSO. „Pismo je pokazao meni i Sretenu Lukiću. Mi smo ga zgranuto pogledali, a on je rekao da su mu to pismo podrške izdiktirali lideri DOS-a Dragoljub Mićunović i Nebojša Čović“.
Continue reading