Florence Hartmann kao “rave” Zokster Something

Standard

Florence Hartmann: Haški sud je nagradio mozgove masovnih zločina

florence hartmann1

“Haški sud je potvrdio da teži ukinuti iz međunarodnog krivičnog prava komandnu odgovornost kao i koncept saučesništva vojnog i civilnog vrha u slučaju sistemskog nasilja. Time su nagrađeni mozgovi sistema koji su obmanom uspjeli planirati i organizirati masovno nasilje, a sve preko paravan organizacije, pazeći da ne napišu direktno naređenje. Poruke sa suđenja u Nurembergu je izbrisana. Haški sud je u naglo ušao u proces ukidanja Ženevske konvencije i, time, uništava sve što je urađeno poslije Drugog svjetskog da se zaštite civili u ratu. Dešava se u Hagu jedan preokret koji žrtve posljednjeg rata u Evropi osjete na svojoj koži, ali koji ima i dalekosežne posljedice, i to širom svijeta”, naglasila je Hartmann. Continue reading