Latinka Perović: Nužda je naterala Srbiju da spas traži u evropskom okviru

Standard

Svi govore o Datumu: ovdašnji političari, intelektualci, novinari. Ali i zvaničnici svih susednih zemalja, EU i SAD. Kroz taj koncentrisan govor probio se pokušaj vašeg lista koji je, čini mi se, od dugoročne važnosti, da: „javni diskurs o famoznom datumu racionalizuje“ i „oslobodi melodramatične histerije“. Continue reading