Šta onda kad leka više nema?

Standard

e-Book  SAVREMENICI FAŠIZMA

„Ako još izdaleka prepoznamo zlo koje se razvija (što ume

samo mudar čovek), ono se može brzo izlečiti. No, ako ga nismo

prepoznali pa dozvolimo da uzme takvog maha da ga već svako

može prepoznati, leka više nema.“ (N. Makjaveli) Continue reading