Žila i kundak – žandarmerija na jugu

Standard
Žila i kundak – žandarmerija na jugu

Nepuna tri meseca nakon stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca doneta je uredba kojom je bivša srpska žandarmerija ujedinjena sa žandarmerijom iz pokrajina bivše Austrougarske monarhije. Unifikovana jugoslovenska žandarmerija je postavljena na vojničku osnovu sa štabom komande u Beogradu i šest žandarmerijskih brigada koje su se delile na bataljone, čete i vodove. Pomenuta uredba zamenjena je Zakonom o žandarmeriji (1922) kojim su samo potvrđene njene formacijske karakteristike.

Continue reading

Socijalisti u privredi : Srbija više da ne postoji

Standard

Od socijalista smo dobili hiperinflaciju, Kariće, Deltu, Dafinu, Jezdu, Beka, Arkana, Nikeziće, Borku Vučić, Perčevića, Bajatovića, Agrobanku i neizlečivu bedu narednih sto godina. Patrijarh blagoslovi lopove, i tvrdi da mu je Putinova kleptodiktatura milija od Srbije. Ukoliko im Vučić i Dinkić prepuste privredu, to neće biti još jedno naše bankrotstvo. Ima bolesti koje su još uvek neizlečive. Biće to cunami u septičkoj jami, koji će potopiti i Dačića, i sve njegove eventualne dobre namere. Jer će i ti računi dospeti na naplatu. Bolje onda novi izbori. Bolje da izgubimo još jednu godinu nego čitav jedan ekonomski ciklus, verovatno i celu generaciju sirotinje koju će socijalisti ponovo za sobom ostaviti.

http://www.liberalnipokret.org/saopstenja/socijalistiuprivredisrbijaviedanepostoji