Šta da radi građanska Srbija

Standard

the_little_tin_drummer_boy

AUTOR: SLOBODAN KOSTIĆ

Da smo prespavali pad Berlinskog zida, živeli u prošlosti, lakomisleno se junačili, opirali idejama iz sveta i očekivali podršku s Marsa za željene granice, ne govore ovog leta, što bi mogao da pomisli neko ko se vratio sa dalekog puta, Čedomir Jovanović ili Nenad Čanak. Continue reading