Ministar privrede Miškovićeva Peta kolona?

Standard

Ministar privrede Saša Radulović najavio je na konferenciji “Razvoj održive energije u Jugoistočnoj Evropi” (ma šta to značilo) da će Vlada Srbije naredne nedelje raspravljati o nacrtima četiri zakona: o stečaju, o privatizaciji, o radu i o planiranju, i izgradnji.

Dodao da se očekuje da će zakoni biti usvojni u parlamnentu do kraja godine.

O zakonima se nije vodila javna rasprava, Ministar i njegovi “savetnici”, inače nova kategorija parazita u državnoj administraciji, za ovako složene reformske zahvate nemaju ni formalno obrazovanje niti profesionalno iskustvo.

Savetnica ministra Ana Trbović izjavila je da je formirana radna grupa koja će tragati za rešenjima za teško stanje u javnim preduzećima, a “u toj grupi će biti uspešni biznismeni koji vode privatna preduzeća”. Najuspešniji takvi “biznismeni” su upravo oni na koje je EU ukazala na 24 primera banditskih privatizacija.

Podsećamo da je Ana Trbović bila dugogodišnja kolumnistica Blic-a, dok je saučestvovala u razaranju javnog mnenja, spinovanju, lažima i medijskim prevarama koje je vodio kabinet predsednika Tadića. Inače je dekanica na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju koji je nastao od zločinačkog kapitala Braće Karić, lično i interesno vezana za krugove oko Bin Ladena srpske ekonomije Miroslava Miškovića.

http://www.liberalnipokret.org/saopstenja/ministar_privrede_mikovieva_peta_kolona