Joška Broz: Ukradeno ordenje Jovanke Broz

Standard
Foto: Youtube
30.10.2013
Ordenje Jovanke Broz koje je stajalo ispred odra na plišanom jastučetu ukradeno je iz Kuće cveća, potvrdio je za beogradske “Novosti” Titov unuk Joška Broz.Ordenje je ukradeno posle sahrane, a “Novosti” pišu da je u pitanju je pet odlikovanja, dva ratna i tri mirnodopska, među kojima su Medalja borca, Partizanska spomenica i ordenje za hrabrost. Continue reading

+ srdja popovic

Standard

+ srdja popovic

…To rađa veliki cinizam, jer sama ideja prava i pravde jeste neki ideal koji nikad nije postignut, ali se njemu težilo. Sada je odjedanput moderno da se kaže – pa, to je sve glupost, pa gde to ima, pa, to nigde nema. Stvari su ovakve kakve su i ne mogu bolje ni biti, samo se zaluđujete sa tim težnjama da stvari popravljate, ne, stvari su oduvek ovakve bile i uvek će ovakve biti – što je strašna poruka, ’manite se tih lepih želja’. A mogu da vam kažem, da tu sad završim svoje filozofiranje, ništa ne može da se desi u stvarnosti što prvo nije bilo u glavama, a sad hoće i to iz glava da izbace. ’Ne, nemojte to ni da mislite, nemojte to ni da pričate, jer to ne može biti, može biti samo ovo što jeste’. Mislim da je opravdan taj pogled na čoveka da je čovek projekt, čovek se ne javlja kao dovršeni čovek ni individualno, ni kolektivno. To je jedan projekt koji je u toku. To znači nije samo ono što sad jeste, nego i ono što bi želeo da bude ili čemu teži ili šta misli da je dobro…

/srdja popovic