Princip je isti, sve su ostalo nijense (19).

Standard

Ljudi, sećanja: Đorđe Stojšić
Kako je pripremana Osma sednica

Izvodi iz teksta.

U međuvremenu, u prostoriju u kojoj smo sedeli ušlo je još nekoliko članova Predsedništva, što je već stvorilo gužvu, te nisam ni video da je general Gračanin izašao. Kada sam primetio da ga nema, obratio sam se Miloševiću, koji je pre toga s njim razgovarao, i upitao ga: „Slobodane, pa gde je Pera Gračanin?“ Odgovorio mi je da je morao da ode, da su mu telefonom od kuće javili da ima nekih porodičnih problema. U tom trenutku se iza mojih leđa našao Azem Vlasi i šapatom rekao: „Ne pitaj više, sve ću ti ja kasnije objasniti.” –

Po završetku sednice, nas trojica Vojvođana, a pozvali smo i Azema Vlasija, sa kojim je bio i jedan član Predsedništva sa Kosova, čijeg se imena ne sećam, ipak smo otišli do „Vojvođanske kuće”, kako ne bi propala čast Rudija Sove. Videvši da smo svi već umorni, a čeka nas put za Novi Sad, odnosno Prištinu, zamolio sam Vlasija da nam odmah, ne čekajući da završimo večeru, ispriča šta se to desilo i zašto je Petar Gračanin morao ranije da napusti kabinet, i da ne prisustvuje završnom delu sednice Predsedništva. Evo šta je Vlasi o tome ispričao: „Fotelja u kojoj sam sedeo bila je uz sam sto za kojim je sedeo Slobodan Milošević, pa sam čuo ceo njegov razgovor. On je poluglasno govorio, i imam utisak da je i želeo da ga ljudi koji su sedeli bliže njegovom stolu čuju. Prvo je nekog nazvao telefonom.

Pozdravljajući ga, samo mu je rekao: ‘Ostaje onako kako smo se dogovorili. Sada će kod tebe doći drug general Petar Gračanin. On će ti sve objasniti.’ Po završenom telefonskom razgovoru pozvao je generala Gračanina i rekao mu: ‘Druže Pero, idi kod šefa Državne bezbednosti, sada sam ja sa njim obavio razgovor, on te čeka kod njega u kancelariji.’” Azem kaže da nije razumeo da li se radi o šefu republičke državne bezbednosti ili gradske. „Vas dvojica treba da dignete Stanka Matijaševića i da sa njim obavite razgovor. Stanku morate energično staviti do znanja da ne sme da zakazuje i drži sednicu Saveza boraca da bi dali podršku Dragiši Pavloviću. Recite mu da ja to od njega zahtevam. Uostalom, obojica ste zreli ljudi, i bolje znate od mene kako i šta ćete sa njim razgovarati. Ne puštajte ga i ne rastajte se sa njim, sve dok vam ne da reč, a i sami se uverite da će vas poslušati.”

Sve ovo je Milošević radio zato što je Predsedništvo Saveza boraca Beograda pre Osme sednice, dok je još vođena polemika preko štampe, stalo na stranu gradskog komiteta i dalo podršku Dragiši Pavloviću, pa se plašio da se to opet ne dogodi. Zbog toga je čak angažovao i šefa Državne bezbednosti da mu u tome pomogne. Posle ovoga, naravno, sednica Predsedništva Saveza boraca Beograda nije održana, niti su borci ponovo dali podršku Dragiši Pavloviću.

U vreme zaljučenja ovog izdanja, u petak popodne stigla je tužna vest da je Đorđe Stojšić preminuo.

http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/kako_je_pripremana_osma_sednica.26.html?news_id=286856