Senator Murphy: Veći angažman SAD na Balkanu da se smanji uticaj Rusije

Standard

vucic depardje pasos

Vučiću od Putina  Žerar Depardje: Za svaki slučaj doneo sam ti rusku šaru  ako ti kao Janukovichu zagusti

Senator Murphy kaže da se ljudi često mršte kada pravi poređenje između Ukrajine i Srbije, zbog čega to nerado čini, ali je pred panelistima German Marshall Fonda u Vašingtonu to ipak uradio, kako kaže, “da probudi svoju zemlju, ne Srbiju”. Continue reading

rave utopia.

Ovako u cijelosti glase pravomoćne presude petorici oficira Vojske RS-a

Standard

Žalbeno vijeće Haškog tribunala danas je proglasilo krivima petoricu bivših oficira Vojske Republike Srpske za genocid te druge zločine u Srebrenici u julu 1995. godine.

Ovako u cijelosti glase pravomoćne presude petorici oficira Vojske RS-a

Foto: EPA

Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu proglasili su krivima i potvrdili doživotne kazne zatvora za genocid, Dragi Nikoliću je potvrđena kazna zatvora od 35 godina pomaganje u genocidu. Vinko Pandurević je osuđen na 13 godina, a Radivoje Miletić na 18 za zločine protiv čovječnosti, umjesto ranijih 19.

Popović nije proglašen krivim za ubistva šestorice Bošnjaka iz Srebrenice kod Trnova. On je inače bivši načelnik za bezbjednost Drinskog korpusa VRS-a.

“Žalbeno vijeće odbija, uz djelimično suprotno mišnjenje sudije Patricka Robinsona, Popovićevu žalbu u svim drugim slučajevima. Potvrđuju se preostale Popovićeve osude po tačkama jedan, tri, pet i šest. Vijeće usvaja, uz suprotno mišljenje sudije Nianga, djelimično šestu žalbenu osnovu optužbe i u uz djelimično suprotno mišljenje sudije Fausta Pocara, proglašava krivim Popovića za udruživanje radi počinjenja genocida, tačka dva. Potvrđuje se kazna doživotnog zatvora za Popovića, s tim da će mu se po pravilu 101C Pravilnika, vrijeme provedeno u pritvoru računati u izdržavanje kazne”, stoji u obrazloženju Vijeća.

Beara je također dobio doživotnu kaznu zatvora. On je bio bezbjednosni oficir u Glavnom štabu VRS-a. Žalbeno vijeće je usvojilo, uz suprotno mišljenje sudije Nianga, djelimično Bearinu 17. žalbenu osnovu i ukinulo mu osudu za genocid (dio tačke jedan), istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, i progon kao zločin protiv čovječnosti, a u onoj mjeri u kojoj se to odnosi na ubistro šestorice Bošnjaka blizu Trnova. Vijeće je odbilo Bearinu žalbu u svim drugim aspektima i potvrdilo preostale tačke optužbe.

“Vijeće usvaja, uz suprotno mišnjenje sudije Nianga, djelimično šestu žalbenu osnovu optužbe i proglašava ga, uz suprotno mišljenje sudije Pocara, krivim za udruživanje radi počinjenja genocida. Potvrđuje mu doživotnu kaznu zatvora, s tim da će mu se vrijeme provedeno u pritvoru računati u izdržavanje kazne”, odluka je Žalbenog vijeća.

Dragi Nikoliću, bezbjednosnom oficiru Zvorničke brigade VRS-a, je u cijelosti odbijena žalba. Vijeće je ukinulo “proprio motu”, uz suprotno mišljenje sudije Nianga, Nikolićeve osude za genocid, dio tačke jedan-istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, dio tačke tri, ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, dio tačke pet i progon, kao zločin protiv čovječnosti, dio tačke šest u onoj mjeri u kojoj se odnose na ubistvo šestorice Bošnjaka kod Trnova.

“Vijeće potvrđujue preostale Nikolićeve osude po tačkama jedan, tri, pet i šest. Odbija se, uz djelimično suprotno mišljenje sudije Nianga, u cjelosti žalbu optužbe u dijelu koji se odnosi na Nikolića. potvrđuje mu se, uz suprotno mišljenje sudije Nianga, kazna zatvora od 35 godina, s tim da će mu se vrijeme provedeno u pritvoru računati u izdržavanje kazne”, saopćio je predsjedavajući žalbenog vijeća, sudija Patrick Robinson.

Miletić, bivši pomoćnik komandanta VRS-a Ratka Mladića, dobio je kaznu zatvora od 18 godina.

“Usvaja se Miletićeva žalbena podosnova i ukidaju se njegove osude za progon i nečovječna djela, prisilno premiještanje, kao zločini protiv čovječnosti, a u vezi sa prisilnim premiještanjem muškaraca koji su prešli rijeku Drinu, dio tačke šest i dio tačke sedam. Usvaja se djelimično njegova 24. žalbena osnova, a u vezi sa odmjeravanjem kazne te se odbija njegova žalba u svim drugim aspektima. Vijeće potvrđuje preostale Miletićeve osude po tačkama četiri, šest i sedam. Vijeće usvaja devetu žalbenu osnovu optužbe i Miletića, uz suprotno mišljenje sudije Pocara, proglašava krivim za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja za situaciono uvjetovana ubistva u Potočarima. Ukida mu se kazna zatvora od 19 godina i izriče mu se kazna od 18 godina. vrijeme u pritvoru se računa u izdržavanje kazne”, odluka je Vijeća.

Konačna presuda je izrečena i Pandureviću, nekadašnjem komandantu Zvorničke brigade VRS-a. Uz suprotno mišljenje sudije Nianga njegova žalba je odbijena u cijelosti. Uz suprotno mišljenje sudije Pocara, Vijeće je Pandurevića proglasilo krivim za pomaganje i podržavanje istrebljenja kao zločina protiv čovječnosti, ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja i progon putem ubistva, kao zločina protiv čovječnosti, ta zločine počinjene nad zarobljenicima Bošnjacima u školama u Ročeviću, Kuli, Kozluku, Domu kulture u Pilici i Vojnoj ekonomiji Branjevo.

“Vijeće, uz suprotno mišljenje sudije Nianga, usvaja žalbenu podosnovu optužbe jedan C te ga proglašava, uz suprotno mišljenje sudije Pocara, krivim za pomaganje i podržavanje progona putem ubistva, kao zločina protiv čovječnosti, au vezi sa zarobljenicima u Milićima. Vijeće ga, uz suprotno mišljenje Pocara, krivim za progon putem okrutnog i nečovječnog postupanja, kao zločina protiv čovječnosti, za tločine nad zarobljenicima u šlolama u Ročeviću i Kuli. Kriv je, uz suprotno mišljenje sudije Pocara, za istrebljenje, kao zločin protiv čovječnosti, ubistvo i progon putoem ubistva, kao i okrutnog i nečovječnog postupanja, kao zločin protiv čovječnosti, a za zločine protiv zarobljenika u školama u Grbavcima, Ročeviću i kuli, prebačeni za Orahovac i kozluk i ubijeni u Orahovcu. Poništava se njegova osuda po članu 73. za ubistva koja su počinili njegovi podređeni u Kozluku i Vojnoj ekonomiji Branjevo od podneva 15. jula do 16. jula 1995. Vijeće potvrđuje preostale presude i potvrđuje kaznu zatvora od 13 godina”, saopćilo je Žalbeno vijeće.

(Klix.ba)
 

zokster vesti za osobe oštećenog sluha: druže “plavi”, nemoj me po glavi…

Standard

druže plav nemoj me po glavi

“Mene nisu uspeli da smene žuti svojim napadima u štampi, ni crveni svojim potajnim radnjama, mene su smenili plavi. Vlada me je postavila, Vlada me je i smenila, rekao je Ljušić, inače profesor Filozofskog fakulteta.”

Kako je ranije za “Blic” rekao Ljušić, on je “zamoljen da se povuče i da ćuti” i dodao da “ima nešto jače od politike i političara“.

Trivanka danas nije želela da otkrije na čiji predlog je došla na direktorsku funkciju.