zokster poslaničko pitanje za guvernerku tabanković

Standard

Znači odmarači za stopala? A od čega su vam umorna stopala? Od pešačenja, jer vaša polumilionska platica ne može da zalegne za BUS PLUS kartu? A ne bi da vas apse komunalci iz odreda “Siniša Mali”? Šta je sledeće? Češač polnog organa u radno vreme? Ili to već imate?

odmarač za stopala