zokster poslaničko pitanje za guvernerku tabanković

Standard

Znači odmarači za stopala? A od čega su vam umorna stopala? Od pešačenja, jer vaša polumilionska platica ne može da zalegne za BUS PLUS kartu? A ne bi da vas apse komunalci iz odreda “Siniša Mali”? Šta je sledeće? Češač polnog organa u radno vreme? Ili to već imate?

odmarač za stopala

Ekskluzivno, Nataša Kandić: Zavera ili jačanje vladavine prava

Standard
Nataša Kandić: Kao da su sadašnji ljudi na vlasti, oni stari

Nataša Kandić: Kao da su sadašnji ljudi na vlasti, oni stari

Piše: Nataša Kandić

Da li se ombudsman Saša Janković zaverio protiv vojske ili se bavi svojim poslom – kontrolom vlasti i zaštitom građana? Ranijih godina bio je bliži nosiocima funkcija nego što je brinuo o sprovođenju zakona. Kada je ovih dana rekao da on nije bilo ko, nego da je prošao provere za najveću državnu tajnu, kliknulo mi je u glavi – on je iz „tajnih službi“. Neka je i tako, ali se u sporu oko prava na uvid u dokumenta VBA, pokazao kao nikada do sada, ubedljiv, tvrdoglav, smiren i beskompromisan. Continue reading

 rave utopia.