Lakić Đorović: INSAJDERI – O SKRIVANJU POSMRTNIH OSTATAKA KOSOVSKIH ALBANACA U SRBIJI

Standard

Radi skrivanja i uništavanja tragova masovnih ubijanja kosovskih Albanaca, ubijene su, prvobitno pokopali u masovne tajne grobnice na skrovitim mestima na Kosovu. Kasnije, po naređenju državnog i vojnog vrha SRJ – Srbije, koji su shvatili da je svetska javnost upoznata sa ovim masovnim zločinačkim poduhvatom, preko 1000 (hiljadu) tela i posmrtnih ostataka, otkopali su iz primarnih grobnica i preneli ih i sahranili u druge (sekundarne) masovne grobnice na više mesta u Srbiji (…”daleko od Kosova, gore u Srbiji, na severu, severo-istoku…hladnjača u Dunavu i severo-zapadu Srbije), uglavnom u Batajnici kod Beograda, na poligonima i objektima Jedinica za specijalne operacije (JSO) Državne bezbednosti (DB) Srbije, u Petrovom Selu, Dunavu i drugim mestima.
Continue reading