Lakić Đorović: (Ne)zastarevanje potraživanja iz rada i po osnovu rada

Standard

U Republici Crnoj Gori, od 23. avgusta 2008. godine, kada je stupio na snagu njen važeći Zakon o radu (“Sl. list Crne Gore”, br. 49/08 od 15.08.2008,… i 59/2011), prema izričitoj odrebi člana 123. toga zakona, novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada ne zastarijevaju.Ovo je jedna od značajnijih,možda i najznačajnija, već ostvarena korist pristupa EU.Republika Crna Gora je 14. jula 2006. godine, kao 179 država, postala punopravni član Međunarodne organizacije rada (ILO). Već u maju 2007. CG je sa ILO dogovorila modalitete pristupanja korpusu oko 200 konvencija i drugih instrumenata iz oblasti međunarodnog radnog prava. Tokom 96. sjednice Međunarodne konferencije rada (od 30. maja do 15. juna 2007. godine), CG je pristupila amandmanu na Ustav ILO iz 1976. godine, koji reguliše pitanje abrogacije konvencija koje de facto ne obavezuju, s obzirom da su usvojeni novi instrumenti koji regulišu istu materiju. Ovom amandmanu pristupilo je preko 100 država, među kojima su i sve članice EU. Tripartitna delegacija (dva predstavnika vlade, jedan predstavnik radnika i jedan predstavnika poslodavaca) Crne Gore je učestvovala u svim segmentima rada Međunarodne konferencije.

Na žalost, u Srbiji ova prava zastarevaju. Po odredbi člana 196. njenog važećeg Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005,… i 75/2014),- sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.O štetnosti i (najčešće) nenadoknadivim posledicama zastare u ovako kratkom roku, izlišno je govoriti. Stotine hiljada neisplaćenih radnika i drugih (ne)zaposlenih, stoički ih trpi.

Idejna, duhovna i politička deca Vojvode Šešelja – predsednici Nikolić i Vučić, ministri Mačić i Slina, čak ni ministar rada (i “čovek”) Vulin, kao da nisu ni čuli za ILO, njihove konvencije i preporuke.

Jadnici,“braneći” Srbiju i srpski narod od NATO-a, uskratili su Srbima ne samo zaštitu prava iz rada nego i pravo na golu egzistenciju.

U Beogradu, 31.mart 2015 Đorović Golubov Lakić,
potpukovnik pravne službe JNA u penziji