Izložba: Otkrivanje restaurirane zidne slike Raula Goldonija, Raula Goldonija (1919–1983)

mj

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na otkrivanje restaurirane zidne slike Raula Goldonija, Raula Goldonija (1919–1983), hrvatskog akademskog slikara, vajara i dizajnera koja je nastala 1963. godine, kao deo celokupnog dizajna u enterijeru novootvorenog Muzeja 25. maj, u skladu sa modernističkom idejom o gesamtkunstwerk-u (total dizajn). 

Zadata tema, Život, stradanja i borba naroda na području kraja predsednika Josipa Broza Tita, od srednjeg veka do oslobođenja, realizovana je kroz kompoziciju koja je

podeljena na dva jednaka i „ravnopravna“ dela. Levo je prikaz bune slovenskih seljaka na prostoru Hrvatskog Zagorja 1573. godine, čiji je vođa bio Matija Gubec, a desno Narodnooslobodilačke borbe. Relacija Gubec – Tito, trebalo je da pruži neophodnu istorijsku perspektivu klasne borbe za ravnopravnost, a povezivanje seljačke bune i partizanskog pokreta naglašavalo je kontinuitet borbe naših naroda za bolji život.

Zidna slika je posetiocima bila nedostupna od 1996. godine. Ovom prilikom biće otvorena i mini izložba studenata master akademskih studija Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu i predstavljen novi digitalni infopult posvećen monumentalnoj slici.

Srdačno,

Ana

Ana Panić
kustoskinja, istoričarka umetnosti / Curator, Art Historian

Muzej istorije Jugoslavije / Museum of Yugoslav History
Botićeva 6, 11000 Beograd, Srbija

Advertisements