EINSTEIN I TAGORE O ISTINI

Standard

Ajnštajn i Tagore

Četrnaestog jula 1930. Albert Einstein je u svom domu na periferiji Berlina ugostio indijskog filosofa, muzičara i dobitnika Nobelove nagrade, Rabindranata Tagorea. Njih dvojica su potom imali jedan od najpodsticajnijih i intelektualno najzanimljivijih razgovora u historiji, na drevnu temu sukoba između nauke i religije. Knjiga „Nauka i indijska tradicija: kada je Einstein sreo Tagorea“ govori o ovom historijskom susretu u širem kontekstu intelektualnog preporoda koji se proširio Indijom početkom dvadesetog vijeka, i koji je proizveo čudnu osmozu indijskih tradicija i sekularne zapadne naučne doktrine. Sljedeći izvod iz jednog od razgovora koji su vodili Einstein i Tagore mješavina je prethodno ispitanih definicija nauke, ljepote, svijesti i filosofije u majstorskoj meditaciji o najsuštinskijim pitanjima ljudskog postojanja.

 

EINSTEIN: Vjerujete li u božanstvo koje je izdvojeno iz svijeta?

Continue reading