BiH je država neadekvatnih odgovora

Standard

O nespremnosti sigurnosnog sektora u BiH da odgovori na izazove radikalnih grupa, ali i o prevenciji budućih napada i tolerisanju radikalnih zajednica u BiH za RSE je govorio profesor sa sarajevskog Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Goran Kovačević.

Source: BiH je država neadekvatnih odgovora