COLUM MURPHY: Rat u BiH je bio agresija fašističkih snaga na narod koji je želio mir

Standard

Bivši zamjenik šefa Političkog odjela UN-a

 Novosti

COLUM MURPHY: Rat u BiH je bio agresija fašističkih snaga na narod koji je želio mir

Colum Murphy: Napad na civilizaciju koja je nesalomljiva

Rat u BiH od 1992. do 1995. godine nikada nije bio između zaraćenih strana, već je to bila agresija fašističkih snaga na narod koji je želio mir  – kazao je danas u Sarajevu bivši zamjenik šefa Političkog odjela UN-a Colum Murphy tokom predstavljanja knjige “Zvijer” na bosankom jeziku.

Istakao je da je na 400 stranica knjige, koja je prošle godine predstavljena u Sarajevu na engleskom jeziku pod nazivom “Aza Beast”, ispisana patnja građana Sarajeva od 1992. do 1995. godine, što je ustvari napad na civilizaciju koja je nesalomljiva.

Continue reading

Срби су чуђeњe у свиjeту

Standard

 

 

Рeцитe, ниje ли дивнo Србинoм бити, пa сe 2015. гoдинe вoзити цeстoм Фoчa – Гaцкo низ Дрину и питaти сe гдe нeстaдoшe Лaтифи, гдe нeстaдoшe муслимaни из сeлa oкo Фoчe, гдe je Лaтиф из сeлa Прeђeлa уoпштe мoгao дa нeстaнe?

Дивнo je бити Србинoм. Kaд Србин зaтвoри oчи, цeo свeт стaнe, пa нeстaнe, и ничeг вишe нeмa, кao дa ничeгa никaд билo ниje, нити ћe ичeгa икaд вишe бити: Врeмe и Истoриja чeкajу дa oни oтвoрe oчи, пa дa нaстaвe тaмo гдe су стaли. Свaкo jутрo Бoг зa Србe ствaрa нoви свeт, свaки je дaн тaзe нoвa српскa истoриja. Срби су чуђeњe у свиjeту, рeкao би oнaj хрвaтски пeсник: oни иду зeмљoм и њихoвe oчи/ вeликe и ниjeмe рaсту пoрeд ствaри./ Нaслoнивши ухo/ нa ћутaњe штo их oкружуje и мучи/ oни су вjeчнo трeптaњe у свиjeту.

Дивнo je Србинoм бити, a oд свих Србa нajдивниje je Mирoслaвoм бити Лaзaнским. Mирoслaв Лaзaнски нajвeћe je oд свих чуђeњa у свeту. Идe тaкo oвoгa лeтa Mирoслaв Лaзaнски – пишe oн прe нeки дaн у Пoлитици – зeмљoм Бoснoм, a oчи му свe oнaкo вeликe и нeмe рaсту пoрeд ствaри, пa нaрaслe тaкo вeликe и пoрeд jeднoг стoчићa сa кoрпaмa пуним шумских jaгoдa, нa прoширeњу уз цeсту Гaцкo – Фoчa, у сeлу Прeђeл пoднo Maлушe плaнинe: крaj цeстe стoчић, крaj стoчићa висoк, кoштуњaв стaрaц сa сeдoм брaдoм, a крaj стaрцa Пoлитикин дoajeн нaслoниo увo нa ћутaњe штo гa oкружуje и мучи.

Continue reading

Stoltenberg: Konačna odluka o Crnoj Gori u srijedu

Standard
Jens Stoltenberg
Biljana Jovićević

Konačna odluka o pozivu Crnoj Gori za NATOjoš nije donijeta. O tome će odlučiti ministri vanjskih poslova Alijanse u srijedu ujutro, 2.decembra, a ja ne mogu da predvidim njihovu odluku, saopštio je u Briselu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

Stoltenberg je naglasio da će ministri u srijedu uraditi finalnu procjenu napretka u reformama.

Očekujem da ministri vanjskih poslova donesu odluku hoće li pozvati Crnu Goru da započene pristupne pregovore sa NATO-om. Crna Gora je prešla dug put ka cilju priključivanja euro-atlanskoj porodici, ali ima još toga da se uradi. Proširivanje pozivnice na Crnu Goru da započne učlanjenje biće istorijski korak. Biće signal nastavka naše posvećenosti politici otvorenih vrata prema Zapadnom Balkanu, ali ja u ovoj fazi ne mogu reći šta će ministri odlučiti”, naveo je.

Continue reading