Meša Selimović | Teško je biti čovjek, ali je još teže ne biti

Standard

Smrt je spas, rješenje, najveća sreća. Zamislite taj užas da živimo hiljadu godina. Sve bi izgubilo cijenu, ljepotu. Ne bismo znali da cijenimo ni ljubav, ni taj život koji zbog njegove kratkoće i volimo.

 

Ko je vaš Ahmed Nurudin?

Derviš je svaki čovjek koji vjeruje u određenu ideologiju, bez obzira koju i kakvu. To je i vjernik i komunista, svako ko se učvršćuje u opštoj dogmi. Oko tumačenja mojeg djela bilo je i nesporazuma. Govorili su i pisali da sam prepisao Koran i istočnjačku filozofiju. Ja ni jedno ni drugo ne poznajem. Koran sam uzeo kao simbol, kao kanon. Ljudi koji nemaju svoju misao posežu za tuđom.

Čovjek nije biće koje je očišćeno od zla ili dobra. Dobar je čovjek onaj koji u sebi ima više dobra nego zla. I zločinci, recimo, imaju neke ljudske impulse: između dva klanja voljeće mačku, dijete, pticu, osjetiće ljubav. I Ofelija, simbol najčistijeg lika u literaturi, misliće na stvari na koje po svojoj čistoti ne bi smjela, zar ne? Ako se čovjek uzme kao čojstvo, onda bi Hasan bio bliži dobru. Hasan nema ideološkog opredjeljenja. On kaže: ovaj je čovjek dobar jer ne čini drugima zlo.

Ima li u društvu spasa za pojedinca?

Continue reading

%d bloggers like this: