Ovih šest gestova odaju svakog lažova

Standard

VUCIC

Evo koji su:
Gestikulacija sa obe ruke, dug kontakt očima, klimanje glavom, mrštenje, konverzacijske pauze i oslovljavanje sebe u trećem licu.

Novi detektor laži, razvijen na Univerzitetu u Mičigenu, analizira reči i gestove i na taj način sa tačnošću od 75 odsto otkriva da li neko laže ili govori istinu. Continue reading