Nikola Samardžić: Izdaja i komentari

Standard

Proces rehabilitacije generala Milana Nedića, predsednika kvislinške kolaborantske vlade u godinama nacističke okupacije, smišljena je i ciljana politička akcija koja je u neskladu sa izjavama premijera, time i s politikom vlade, o modernoj i pristojnoj Srbiji. Proces negira utvrđenje činjenice i narušava pravni poredak, uključujući međunarodne konvencije koje obavezuju na suočavanje s nasleđem Holokausta i svih ostalih zločina nacizma. Javnosti se ovim procesom preti, naročito našim sugrađanima Jevrejima, Romima i svima koji ne pristaju na aboliciju zločinačke ideje i prakse.

Totalitarizam, sa izvesnim antisemitskim crtama, preživeo je Drugi svetski rat, i nije poražen padom komunizma u istočnoj Evropi, raspadom Sovjetskog Saveza, niti reformama u Kini. I prva i druga Jugoslavija bile su žrtve totalitarizma. U Srbiji se komunizam branio, tokom devedesetih, idejom opstanka nacije u istoj državi, čije će se granice i etnička čistota braniti svim sredstvima. Nakon 2000, kad su koincidirali kraj Miloševića i početak Putina u Rusiji, pošto se Jugoslavija raspala na paradigmi postsovjetske agonije, totalitarizam se u Srbiji i njoj podložnom susedstvu obnavljao podizanjem ruske pete kolone, pošto su unutrašnji konfliktni mehanizmi i potencijali svedeni na mirnodopske razmere i lišeni izvesnosti novog razvoja zasnovanom na sopstvenim snagama. U toj koloni je dobrodošao svako. Dobar je i Nedić. NJega uzdižu mentalni i staleški potomci onih koji su mu sudili.
Continue reading

Filip Mladenović: Skuvane žabe, ošišane ovce!

Standard
Orveli - jada

Orveli – jada

“Srbija napreduje na evropskom putu, a medijska prava i slobode se sužavaju”, ocenio je predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović na konferenciji „Indeks klijentelizma u medijima: Merenje stvarnosti” pre tri dana i dodao da mediji i novinari preživljavaju sindrom „kuvane žabe”, jer raspravljaju o raznim temama dok nestaju kritičke emisije, mediji i autori. Continue reading