Tanja Ostojić: Ne pristajem na cenzuru

Standard

Intervju vodio:Davor Konjikušić

Umjetnica čiji su radovi bili zabranjivani u Austriji: Bila sam rana kritičarka Evropske unije i od tada se situacija uopšte nije promenila nabolje, samo je postala očiglednija. Stvari su se počele loše razvijati po određene članice, posebice one na takozvanoj ekonomskoj periferiji i na tzv. balkanskoj ruti, čime je vidljivija postala diskriminacijska politika EU-a

Continue reading