Kalvinizam i mentalitet Holanđana

kalvinizam
Doseljenici sa juga Evrope u holandske protestanske krajeve se često iznenade ponašanjem Holanđana. Kada je neko ugrožen i protjeran usljed rata, prirodne katastrofe ili političkog proganjanja, Holanđani, po prirodi skromni i štedljivi, će mu svesrdno pomoći, i odreći se dijela primanja u njihovu korist. Ugroženi će dobiti tačno onoliko koliko se smatra da mu je potrebno, ni manje ni više. Po pružanju pomoći i dobrovoljnim prilozima za dobrotvorne svrhe Holanđani su prvi u svijetu. Izbjeglicama sa ratnog područja bivše Jugoslavije ustupljene su kuće i stanovi, te materijalna primanja, mogućnost učenja, liječenja, itd… što je značilo da se ni po čemu nisu razlikovali od Holanđana koji su socijalno ugroženi.

Međutim istovremeno će Holanđanin biti na distanci i posmatrati došljaka i njegovo ponašanje. Od došljaka se poslije nekog vremena očekuje da prihvati holandske običaje i navike, da poštuje zakone i da se ponaša kao i oni sami. Od njega se očekuje takođe i da nađe odgovarajući posao i da se izdržava od svog rada. Onaj ko se razmeće, ko rasipa, ko je bučan i svadljiv, ko laže i daje lažna obećanja, ko krši zakon, brzo upadne u oči i predmet je izbjegavanja, socijalne izolacije, ili (i) određenih zakonskih mjera, ako prekrši određena pravila i zakone.

Ponašanje Holanđana je u uskoj vezi sa holandskim protestantizmom, koji se u velikoj mjeri zasniva na učenjima Johanes-a Calvin-a (Johannes Calvijn ( 1509-1564 ), iako je i ovo učenje nakon niza reformi dosta promijenjeno. Ovo se učenje pojavilo u XVI-om vijeku , kada je nastao i kapitalizam. Kalvinizam uči čovjeka da treba da ima osobine koje su važne za ekonomiju karakterističnu za kapitalizam. Kapitalizam nije samo želja za sticanjem bogatstva, nego i racionalnost, disciplina i pravac ka progresu. Osim što moraju puno raditi, kalvinisti moraju biti povjerljivi partneri, te posjedovati i druge dobre osobine. Ove osobine čine kalviniste provjerenim i povjerljivim poslovnim partnerima, što još više pojačava njihov uspjeh.
U svakodnevnom jeziku kalvinizam je ustvari skup osobina koje se smatraju tipično holandskim, kao što su povučeno i rezervisano ponašanje, nepokazivanje emocija, niti javno pokazivanje svojih uspjeha, svoga kapitala niti imetka, za koje se ispoljava malo privrženosti. Rigidnost u promjeni ustaljenih principa, privrženost (plaćenom) radu (čovjek je vrijedan samo ako svojim radom zarađuje), te osobine kao skromnost, štedljivost i strpljenje (strpljivo trpljenje) karakteristike su holandskih kalvinista.

Razni autori, među kojima su Richard Henry Tawney i Max Weber;-), su pisali o ovoj vezi između nadolazećeg kapitalizma u 16-vjekovnoj Zapadnoj Evropi i kalvinizmu iz tog perioda. Po Weberu ovaj religiozni pravac sadržavao je određene vrijednosti koje su bile neophodne za napredak kapitalističke ekonomije.

Ubi bene ibi patria!

Advertisements