Princip je isti, sve su ostalo nijanse (75) 

Mnogi Novakovići nestaju, ali “institucije sistema rade svoj posao”

Slučaj koji neodoljivo liči

* Godine 1906. državnim aktom se zabranjuje rad NVO na čijem čelu su braća Novaković, sa obrazloženjem da podrivaju ustavni poredak zemlje. Godine 1907. i državni i opozicioni mediji javljaju senzacionalnu vest da je u centralnom zatvoru (CZ) u Beogradu Milan Novaković iz vatrenog oružja ubio brata Maksima, a nakon toga je izvršio samoubistvo

U majskom prevratu 1903. godine “Crna ruka”, na čelu sa majorom Dragutinom Dimitrijevićem Apisom, ubila je poslednji kraljevski par Obrenović i nekoliko njima lojalnih lica.

Piše: Blagoje Grahovac

 

Odmah nakon majskog prevrata unutar vojske, braća Milan i Maksim Novaković, dva izuzetno perspektivna i ugledna oficira iz garnizona Niš, pokrenuli su inicijativu za sankcionisanje “crnorukaša”, objašnjavajući da su oni izašli iz okvira vojničke dužnosti i da su okaljali ugled srpskog oficira.
Advertisements