Ekskluzivno: Vojna tajna Milutina Kukanjca – 17. mart 1992. (FOTO)

Standard

Impuls vam ekskluzivno donosi dokument koji je 17. mart 1992. godine potpisao general – major Milutin Kukanjac.

zarobljen

Dokument nam je dao na uvid Z.T.  (puno ime i prezime poznato redekciji). Napominjemo da ovaj dokument nije bio dostupan na suđenjima pred Međunarodnim sudom u Hagu.

Dokument smo u cjelosti prekucali.

Generalštabu OS SFRJ

Veza: akt načelnika GŠ OS SFRJ, pov. br. 546 od 17.03.1992.godine.

Povodom postavljenog pitanja, u aktu kojim ste se obratili, izveštavam vas o sledećem :  Continue reading

APEL IZ SUSJEDSTVA: Izborno pravo građana Srbije je ugroženo!

Standard
APEL IZ SUSJEDSTVA: Izborno pravo građana Srbije je ugroženo!

Lupiga.Com

14. ožujka 2017

Organizacije civilnog društva smatraju da je u Srbiji ozbiljno ugrožen demokratski izborni proces, te da je neophodno što aktivnije delovanje domaćih i međunarodnih organizacija kako bi se zaštitila jedna od, verovali smo, zauvek dosegnutih demokratskih vrednosti posle 5. oktobra 2000. godine, a to su slobodni i demokratski izbori, odnosno mirna smenjivost vlasti na demokratskim izborima.

Veliku bojazan predstavlja činjenica da bi, prema rečima pravnih eksperata, izborno pravo građana moglo da bude ugroženo i od strane Republičke izborne komisije. RIK je, naime, uspostavio novi, veoma sporni mehanizam načina utvrđivanja izbornih rezultata proširujući svoja ovlašćenja, među kojima je i prepravljanje javnih isprava, što predstavlja ozbiljno krivično delo. Posebno zabrinjava činjenica da vladajuća koalicija u RIK-u ima većinu, protivno zakonu koji predviđa da nijedna stranka niti koalicija ne sme da ima natpolovičnu većinu u sastavu organa za sprovođenje izbora.

Zbog toga, pozivamo Ustavni sud da blagovremeno reaguje na pokušaje državnih organa da donošenjem podzakonskih akata o izbornom procesu a koji su u suprotnosti sa izbornim zakonima – narušavaju zakonitost i regularnost izbora.  Podsećamo da na osnovu 168. Ustava Republike Srbije, postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti može da pokrene i sam Ustavni sud, čija je obaveza da štiti izborno pravo građana koje je, prema ocenama mnogih eminentnih pravnika u zemlji, ozbiljno ugroženo novim Uputstvom za sprovođenje izbora za predsednika Republike, koje je je usvojila Republička izborna komisija (RIK), ali i kršenjem izbornih propisa o sastavu RIK-a.

Continue reading

rijedlog HDZ-a uvodi novu diskriminaciju i predstavlja nagrublju izdaju BIH

Standard
 Vijesti.ba

Prijedlog HDZ-a uvodi novu diskriminaciju i predstavlja nagrublju izdaju BIH
Demokratska fronta želi podsjetiti predlagača i sveukupnu javnost na sljedeće činjenice:

Iznoseći u javnost prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, vodeći se isključivo Presudom Ustavnog suda BiH broj: U-23/14 po zahtjevu Bože Ljubića na osnovu kojih je Ustavni sud BiH osporio one odredbe Izbornog zakona koje se odnose na način izbora delegata iz kantonalnih skupština u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, HDZ BiH je svjesno zanemario presude Europskog suda za ljudska prava u Strazburu i to: „Sejdić i Finci protiv BiH“, „Zornić protiv BiH“ i „Pilav protiv BiH“.

Continue reading

Srbijanski obavještajci opet dižu tenzije: Kome odgovaraju priče o napadu na Vučića u Sarajevu?

Standard

Srbijanski bezbjednjaci dobili su informacije od službi iz regiona da bi u Sarajevu mogao da se dogodi scenario sličan onome iz Potočara iz jula 2015. godine. Više udruženja ratnih veterana u BiH planiraju izazvati nerede tokom posjete premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji dolazi u Sarajevo 16. marta.

Beogradski Blic podsjeća na to da je Vučić izjavio prije nekoliko dana da ide u Sarajevo iako je “dobio neke čudne stvari”, ali da vjeruje da će “to proteći u najboljem redu”, piše Patria.

Dobro poznata propaganda u kojoj prvo krenu mediji iz Srbije sa „nezvaničnim informacijama bezbjednjaka“, a onda tu nabačenu lopticu dalje razrađuje nekoliko ministara iz Vlade Srbije, među kojima uvijek prednjači šef diplomatije Ivica Dačić.

Continue reading