Disturbing Quotes

Biljana Keller: »Ne šibajte se sa policijom, jer ćete uvek gore proći, ali ne zavaravajte se da ste na ›istoj strani‹. To ima samo u reklami za Pepsi«.

Advertisements