povratak zelene salate

Prozvali su ove proteste antisistemskim, dok dominiraju dve grupe protestanata koje polažu upravo sistemske zahteve: jedni traže više nacionalizma, drugi više komunizma. Kao da je i jednoga i drugog malo. Shit happens.

http://www.danas.rs/dijalog/kolumnisti.1124.html?news_id=343562&title=Povratak+zelene+salate

Advertisements