Basara: Kozačka ustavotvorna skupština

Utuvite već jednom, đuturumi: bez raspisivanja izbora za ustavotvornu skupštinu na kojoj bi se definisao novi društveni dogovor (i još mnogo štošta), manje-više će biti svejedno da li vrhovnu vlast obnaša Janko ili Marko.

http://www.danas.rs/dijalog/kolumnisti.881.html?news_id=344337&title=Kozačka+ustavotvorna+skupština

Advertisements