Folksdojčerska ekonomska organizacija moli za obezbjeđenje izvoza šljiva sa Majevice, koji je dogovoren sa četničkim predstavnicima.


the document
118. lovačka divizija (118. Jäger Division) National Archive Washington, T315 roll 2270, frame 460
Obezbijeđenje za izvoz šljiva (1.9.42)

Advertisements