Ivan Klajn, pristojno, o predsedniku

Standard

Pošto je i »đ« palatal, vokativ od Đurađ morao bi glasiti Đurđu, ali se to pravilo često izvrdava (uvek čujemo »Miloše« i »Radoše«, mada bi teorijski bilo pravilnije Milošu i Radošu). Zato bismo i ovde mogli dozvoliti vokativ Đurđe. Vokativ jednak nominativu (»Zdravo, Đurađ!«) bez sumnje je nepravilan, jer bi to bilo kao da kažemo »Hodi ovamo, Petar!« ili »Aleksandar, samo tebe po ceo dan slušam na televiziji!«

Samo zahvaljujući zaboravu NIN može da istakne slogan UVEK PROTIV DIKTATURE.