Podrška Vučićevoj ideji o izgradnji jarbola (jedan praktičan predlog)

ZS blog toplo pozdravlja Vučićevu inicijativu za pravovremenu  izgradnju jednog džinovskog i 30 velikih jarbola u Beogradu, vidljivih izdaleka, i predlaže da to budu svakako najmodernije sprave, obavezno sa poprečnom šipkom, radi moguće buduće prenamene.

http://www.koreni.rs/tri-milliona-evra-za-jarbol-i-zastave/

http://www.wikihow.com/Build-a-Gallows

Advertisements