Podrška Vučićevoj ideji o izgradnji jarbola (jedan praktičan predlog)

Standard

ZS blog toplo pozdravlja Vučićevu inicijativu za pravovremenu  izgradnju jednog džinovskog i 30 velikih jarbola u Beogradu, vidljivih izdaleka, i predlaže da to budu svakako najmodernije sprave, obavezno sa poprečnom šipkom, radi moguće buduće prenamene.

Tri milliona evra za jarbol i zastave

http://www.wikihow.com/Build-a-Gallows