Dačićev pradeda, nastradao u I svetskom ratu

Image

dac pradeda u prvom