Balkanski ostrakizmi: Progonstvo kritičke misli

Standard

Piše: Milivoj Bešlin

Organsko poimanje nacije kod balkanskih naroda i njima imanentne karakteristike nacionalističkih ideologija nisu dopuštale bilo kakvu ideju kritičke misli i rušenja mita o nacionalnom jedinstvu kao aksiomatskom uslovu opstanka. Svi oni kritički intelektualci koji se nisu uklapali u nametnuti i medijski široko promovisani obrazac bili bi označeni kao neprijatelji, dubinski društveno stigmatizovani i najzad ostrakizovani. Osuđeni od većine na progonstvo. Nije se ni jedna Srbija, ni ona demokratska postpetooktobarska, ponudila da pomogne Bogdanu Bogdanoviću, da makar umanji ljagu sa svog lica koju je napravila miloševićevska ratna Srbija koja ga je najširim društvenim konsenzusom prognala. Ali se jeste današnja, radikalska Srbija, rehabilitovanih devedesetih, gorljivo nudila i nudi da garantuje za optuženika i globalnog simbola genocida – Ratka Mladića.
%d bloggers like this: