“U ovoj slici staju svi MIGovi, Vulinove tetke, Ivicine Osman-age, BgH2O-i, svi Ralfi Fajnsi.”

Standard