Vučićev odgovor Hojt Jiu: Naša “stolica” je EU a seščemo na nju čim Amerika propadne i NATO se raspadne

Standard

„Hojt Ji preneo teške, ali ne i nove poruke“

https://www.slobodnaevropa.org/a/28822133.html

Tokom 2016. godine, zemlje EU ukupno su u Srbiju uložile oko 1,2 milijarde evra. Prema podacima narodne banke Srbije, prednjače Holandija sa 277 miliona i Luksemburg sa 252 miliona evra, koliko su uložile prošle godine. Slede ih Austrija sa 256 miliona i Nemačka sa 163 miliona evra. Rusija je tokom protekle godine u Srbiju investirala 60 miliona evra.

Source: U čemu je srpska dilema?