Dino Mustafić: Namjerno kreirani nacionalni strah i mržnja

Standard
Dino Mustafić: Namjerno kreirani nacionalni strah i mržnja 

BiH treba da bude građanska država, jer nas nametnuta, anahrona i protuprirodna etnička demokratija drži u političkoj agoniji i ekonomskom siromaštvu više od dvije decenije.

Mi se suočavamo sa etnonacionalističkim politikama koji po definicijama i idejama pripadaju 17. i 18. vijeku. Takav je i prijedlog novog Izbornog zakona koji je ovih dana vrlo agresivno i u ultimativnom tonu stigao iz HDZ-a. Iako su njihovom lideru “europske” vrijednosti posebno draga tema, očito je u konfliktu sa evropskom historijom i procesom pretvaranja etniciteta u moderne građanske nacije, koji se nažalost odvijao kroz vrlo krvave ratove u Evropi. I zato treba biti vrlo jasan da nas upravo politike daljnjeg vraćanja porijeklu suverenosti na etnički identitet guraju u neizbježni konflikt.

Cijeli 19. i 20. vijek su u Evropi pokazali da je to odbačeno, pa nas samo građanski koncept može približiti EU i biti garant moderne i mirne države BiH u 21. vijeku. Odgovorna politika je ona koja će jasno formulisati ideju o BiH kao jedinstvenoj državi njenih građana u kojoj se garantiraju sva ljudska prava, između ostalog i nacionalna, kako se uspostavljaju mehanizmi zaštite tih prava, ali koji funkcioniraju u korist svakog građanina na svakom njenom dijelu.

Continue reading