“-konobar šta nam preporučujete?! -bjež’ te za Njemačku.”

Standard

-konobar šta nam preporučujete?! -bjež’ te za Njemačku.