Predrag Matvejević, drugo ime za hrabrost i čast

Standard

GODIŠNJICA SMRTI VELIKOG ČOVJEKA

Piše: Haris Ljevo

Navršila se godina dana od smrti jednog od najvećih intelektualaca na ovim prostorima u posljednjih sto godina Predraga Matvejevića.

Matvejević je umro 2. februara 2017. godine u Zagrebu nakon duge i teške bolesti.

Cijeli životni i radni vijek proveo je boreći se za ljudska prava, bio je, po mnogima jedan od najvećih humanista, građanskih aktivista i kozmopolita na prostoru bivše Jugoslavije, ali i Evrope. Dok god ga je zdravlje služilo, posjećivao je sve proteste za prava siromašnih i obespravljenih.

Kao rođeni Mostarac, nije mogao prihvatiti činjenicu da su postojali barbari koji su na pragu dvadesetprvog stoljeća srušili Stari most, simbol grada.

Continue reading

Petog februara, prije 23 godine, na Markalama su ubijeni:

Standard
 https://www.youtube.com/watch?v=2mooCw7uMrE

 

 Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.