Samardžić: Život bez slobode

Standard

Prodemokratska manjina nije uspela da 5. oktobra 2000. sruši komunizam i napusti sovjetski lager. Neuspeh demokratizacije i tranzicije relativizovao je smisao antikomunizma koji se pogrešno vezivao za osvetničko ponašanje i ekstremne ideologije, a u Jugoslaviji i njenim ostacima sticao karikaturalne osobine. Slično je obesmišljen pojam antifašizma, distanciranjem od antikomunizma, mada su komunistički režimi koristili totalitarna sredstva i simbole u nametanju jednopartijske vlasti i opšte neslobode. Neslobodni su bili i politički nosioci takvih režima.

https://www.danas.rs/kolumna/nikola-samardzic/zivot-bez-slobode/