Samardžić: Moskovski dani

U toku političke regresije koja je nastupila JNA je postala deo političke strukture, neka vrsta 7. ili 9. republike. U kontekstu Ustava 1974, bila je to kompenzacija za asimetričnu federaciju kojom je Srbija postajala nezadovoljna. Cenu te kompenzacije, i nezadovoljstva, preskupo smo platili, i dalje je plaćamo.

https://www.danas.rs/kolumna/nikola-samardzic/moskovski-dani-2/

Advertisements